TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 16/4/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 16/4/2018 với nội dung: Khởi công dự án nước mắm Cana, Ninh Thuận; Bình Định mua mía trả đường, nông dân điêu đứng...