TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 01/9/2015

  • Tại nhà hàng Bữa trưa vui vẻ ngày 01/9/2015 đã có cuộc hội thú vị giữa những thế hệ MC khác nhau của VTV như NSƯT Mạnh Tường, BTV Bích Ngọc, BTV Nhật Lệ, Hữu Bằng, Hạnh Phúc, Thu Hà, Đức Bảo...