TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 02/5/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 02/5/2015: Gặp gỡ và cùng trò chuyện với vị khách mời Ca sĩ triển vọng - Sao Mai điểm hẹn 2014 Đỗ Thanh Ngọc.