TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 04/9/2015

  • Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 04/9/2015 với khách mời DV Mai Thu Huyền và siêu mẫu Kỳ Hân. Đến "ăn trưa" tại không gian nhà hàng, hai vị khách mời đã chia sẻ nhiều điều thú vị phía sau màn ảnh nhỏ.