TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 06/4/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 06/4/2015: Chào đón vị khách mời Tronie Ngô và khám phá tài năng đọc rap cực chất của anh.