TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 07/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 07/7/2015: Cùng gặp gỡ 3 chàng trai Ryan, Kai và Ema. Mỗi người một phong cách nhưng chắc chắn sẽ mang lại một không khí phấn chấn, vui tươi trong bữa ăn trưa với những câu chuyện thú vị và bất ngờ.