TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 10/5/2016

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 10/5/2016 với khách mời: Vũ công Minh Cường - Thí sinh tham gia Vietnam's got talent 2014.