TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 11/9/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 11/9/2015 với khách mời DV Trọng Nhân và DV Quỳnh Hoa. Tại nhà hàng bữa trưa vui vẻ lần này, Quỳnh Hoa sẽ tái xuất cùng con gái yêu và nam diễn viên Trọng Nhân.