TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 12/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 12/7/2015 Cùng gặp gỡ cặp chị em người đẹp song sinh đa tài Thúy Hằng - Thúy Hạnh và lắng nghe những chia sẻ thú vị về cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ.