TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 13/7/2015

  • Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 13/7/2015 với khách mời ca sĩ Hà Vân và Huỳnh Thật. Đến ăn trưa cùng nhà hàng, hai vị khách mời đặc biệt đã dành tặng khán giả những tiết mục văn nghệ rất thú vị.