TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 14/02/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 14/02/2015: Gặp gỡ và giao lưu với ca sĩ Quốc Thiên - quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên.