TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 16/5/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 16/5/2015 với hai khách mời vui tính Nhung Gumiho và dancer Anh Huy. Với chủ đề là "bồng bế" hai vị khách mời đã dành tặng cho khán giả Bữa trưa vui vẻ những điệu nhảy ấn tượng.