TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 18/7/2015

  • Vũ công Lâm Vinh Hải – giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 là khách mời của chương trình Bữa trưa vui vẻ hôm nay (18/7).