TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 18/8/2015

  • Tronie Ngô, Huy Nam, Đại Nhân và Kelvin Khánh – 4 “mỹ nam” của Lớp học vui nhộn sẽ có mặt tại nhà hàng Bữa trưa vui vẻ hôm nay, hứa hẹn một bữa trưa khó quên đối với khán giả.