TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 21/6/2016

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 21/6 với các khách mời là nhà báo Chu Minh Vũ cùng MC Kim Ngân.