TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 25/02/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 25/02/2015: Nhà hàng Bữa trưa vui vẻ sẽ đón khách mời Hòa Minzy. Trong chương trình Hòa Minzy đã chia sẻ rất thật về câu chuyện tình cảm của cô.