TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 26/01/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 26/01/2015: Sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Min và Rapper Mr.A trong các thử thách trong chương trình.