TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 28/02/2016

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 28/02/2016: Gặp gỡ cô gái đa tài Cao Thanh Thảo My và vận động viên Wushu Thanh Tùng điển trai với giọng ca truyền cảm đều chinh phục Việt Nam Idol.