TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 28/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 28/7/2015 với khách mời diễn viên viên Diễm Hương. Lấy chủ đề "Bà bầu", Diễm Hương cùng "nhân viên nhà hàng" đã dành tặng khán giả những giây phút rất thú vị.