TV& VIDEO

Chào ngày mới - 01/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 01/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Bắt đầu kì thi THPT Quốc gia 2016; Lãnh đạo tập đoàn Formosa xin lỗi người dân Việt Nam; Công bố lùi thi hành bộ luật hình sự.