TV& VIDEO

Chào ngày mới - 02/11/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: Mưa lũ gây cô lập nhiều khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình; Cảnh báo bóng cười gây rối loạn cảm xúc; Cảm nhận nghệ thuật bằng công nghệ in 3D.