TV& VIDEO

Chào ngày mới - 02/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 02/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Báo động tình trạng cháy nổ trong mùa khô tại Gia Lai; Khó liên kết sản xuất chăn nuôi theo chuỗi; Gần 10.000 trẻ em bị xâm hại trong 5 năm qua; Chế tạo bộ xương ngoài dành cho người liệt...