TV& VIDEO

Chào ngày mới - 03/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 03/01/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thành tựu mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn; Chuyển đổi thẻ ngân hàng sang thẻ gắn vi mạch điện tử; Ngư dân chuyển nghề khai thác trước tác động của El Nino.