TV& VIDEO

Chào ngày mới - 03/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 03/6 với những nội dung đáng chú ý: Chính phủ họp báo về tình trạng cá chết ở miền Trung; Dân được cấp đất nhưng không có đất sản xuất; Đà Nẵng cổng trường mở suốt hè; Châu Âu trì hoãn ra quyết định về thuốc diệt cỏ.