TV& VIDEO

Chào ngày mới - 04/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/01/2016 với những nội dung chính: Nhu cầu không khí sạch tăng cao ở Trung Quốc; Hôm nay Đà Nẵng bắt đầu tiêm vắc xin Pemtaxim; Khách du lịch đến Miền Trung tăng cao;...