TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 04/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/02/2016 có những nội dung chính: Quảng Trị tập trung đóng điện các xã vùng cao; Biển động gây khó khăn cho vận tải khách tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ; Quảng Nam phát triển cây Săm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia...