TV& VIDEO

Chào ngày mới - 04/11/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/11 với nội dung đáng chú ý:Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại miền Trung Tây Nguyên; Nắm cơm tình nghĩa nơi vùng lũ; Giảm tải khu du lịch Mỹ Sơn...