TV& VIDEO

Chào ngày mới - 04/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/4/2016 với những nội dung chính: Phát hiện bom trong vườn nhà dân ở Hà Tĩnh; Xử phạt công ty cổ phần thủy điện Đắk Mi;...