TV& VIDEO

Chào ngày mới - 04/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/5/2016 có những nội dung chính: Hoàn thành giai đoạn 1 dự án xử lý Đioxin tại sân bay Đà Nẵng; Lãnh đạo UB ATGT quốc gia thăm nạn nhân TNGT tại Quảng Ngãi; Sức hút từ âm nhạc đường phố tại Festival 2016...