TV& VIDEO

Chào ngày mới - 04/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 04/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Lễ tưởng niệm liệt sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà; Hiểm họa từ sử dụng tràn lan thuốc diệt cỏ; Quảng Trị: Gia tăng buôn bán vật liệu nổ nơi biên giới...