TV& VIDEO

Chào ngày mới - 05/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 05/9/2016 với những nội dung chính : Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng năm học mới; Đảm bảo an toàn giao thông ngày khai giảng