TV& VIDEO

Chào ngày mới - 06/10/2017

  • Chào ngày mới ngày 06/10 với nội dung đáng chú ý: Khó khăn quản lý lao động nước ngoài tại Nha Trang; Nga phóng 10 tên lửa san bằng mục tiêu IS ở Syria...