TV& VIDEO

Chào ngày mới - 06/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 06/3/2016 có những nội dung chính: Liên tiếp xảy ra các vụ lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ rừng; Các địa phương tích cực chống hạn để khôi phục sản xuất; Đồi chè Lâm Đồng - điểm đến thu hút cuối tuần...