TV& VIDEO

Chào ngày mới - 06/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 06/4/2016 với những nội dung chính: Khánh Hòa phát động diệt muỗi và lăng quăng; Bộ y tế thăm gia đình bệnh nhân nhiễm Zika tại Khánh Hòa; Tạo sự bền vững cho rau an toàn;...