TV& VIDEO

Chào ngày mới - 06/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 06/7 với những nội dung đáng chú ý: Mưu sinh từ gốc tre; Đêm nhạc "trăng" của cố nghệ sĩ An Thuyên; IS chính thức tuyên chiến tại Indonesia và Malaisia.