TV& VIDEO

Chào ngày mới - 06/8/2016

  • Chương trình Chào ngày mới hôm nay 06/8/2016 với những nội dung chính sau: Khó khăn trong kêu gọi lao động quá hạn về nước; Ngôi nhà đặc biệt của trẻ em làng biển trước thềm năm học mới; Bất cập mở rộng Quốc lộ 14 qua tỉnh Đắk Nông...