TV& VIDEO

Chào ngày mới- 07/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 07/3 với những nội dung đáng chú ý: Phòng chống dịch zika khu vực cửa khẩu với Lào; Cảnh báo trò lừa " share facebook trúng xe Mercedes và Iphone 6S"; Khu kinh tế Vũng Áng đổ chất thải ra môi trường...