TV& VIDEO

Chào ngày mới - 07/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 07/7 với những nội dung đáng chú ý: Du lịch trải nghiệm đậm chất Tây Nguyên; Hiệu quả từ mô hình camera giám sát cộng đồng; Loạt sao quốc tế trình diễn lại ca khúc 20 năm tuổi của Spice Girls.