TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/4 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng công bố đầu số đường dây nóng 0511.1022; Khó xử lý tình trạng đi mô tô không đội mũ bảo hiểm; Trung Quốc phá đường dây làm giả sữa công thức cho trẻ em...