TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/8/2016 với những nội dung chính: Chung kết hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu; Hoàng Xuân Vinh gây bão trên mạng xã hội và truyền thông; Sửa đổi cách đánh giá học sinh tiểu học;...