TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/9/2016 với những nội dung chính sau: Miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên nghèo; Nghịch lý đầu tư và sử dụng các công trình hạ tầng văn hóa...