TV& VIDEO

Chào ngày mới - 09/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 09/01/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Sinh viên với hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học; Phát hiện cơm có màu đỏ lạ sau khi nấu tại Nha Trang; Khó xử lý tình trạng bán tour trái phép ở Khánh Hòa.