TV& VIDEO

Chào ngày mới - 09/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 09/8 với nội dung đáng chú ý: Ô nhiễm hồ điều tiết tại Đà Nẵng; Hàng loạt lỗ hổng trong bảo mật an toàn thông tin tại Việt Nam; Hàn Quốc cấm tặng quà biếu đắt tiền;