TV& VIDEO

Chào ngày mới - 10/01/2018

  • Chào ngày mới ngày 10/01 với nội dung đáng chú ý: Một vụ cháy lớn tại nhà máy cồn Đại Tân, Quảng Nam; Hai miền Triều Tiên mở lại đường dây nóng quân sự...