TV& VIDEO

Chào ngày mới- 10/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 10/3/2016 với những nội dung chính sau: Bất cập trong xây dựng chợ nông thôn mới; Ngư dân Quảng Trị được mùa cá cơm...