TV& VIDEO

Chào ngày mới - 10/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 10/6/2016 với những nội dung chính: Huế và cơ hội là thành phố xanh toàn cầu; Trước thềm khai mạc Euro 2016; Quan chức Asean Trung Quốc họp về vấn đề biển đông;...