TV& VIDEO

Chào ngày mới - 11/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 11/3/2016 với những nội dung chính sau: Tình Trạng học sinh bỏ học để lấy chồng sớm; Đà Nẵng kiểm tra một khách sạn từ phản ánh qua Facebook; Nha Trang hướng tới thành phố không người lang thang xin ăn...