TV& VIDEO

Chào ngày mới- 11/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 11/4 với những nội dung đáng chú ý: Người dân Quảng Nam chưa có kỹ năng ứng phó động đất; Trẻ em vùng cao trốn nhà đi lao động trái phép; Khai mạc năm du lịch quốc gia 2016...