TV& VIDEO

Chào ngày mới - 11/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 11/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Xe máy va chạm tại Thừa Thiên - Huế, 5 người thương vong; Hội An qua cái nhìn của các nhiếp ảnh gia đương đại; Estonia sẽ đánh thuế dịch vụ chia sẻ phương tiện...