TV& VIDEO

Chào ngày mới - 11/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 11/8/2016 với những nội dung chính sau: Lâm Đồng điều tra lâm tặc tấn công kiểm lâm; 13 trường đại học tư vấn cơ hội trúng tuyển;Pokemon Go vào Việt Nam - Hào hứng và lo lắng...